Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny

im Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

- Centralny Szpital Weteranów

ul. Sterlinga 1/3 , 91-425 Łódź

 

 

 

 

 

 

Tel.  /042/  633-96-30 

Fax.  /042/  636-53-96

NIP : 725-10-56-243

REGON : 000288797

 

 

Misją naszego szpitala jest udzielanie najwyższej jakości kompleksowych i pełno profilowych świadczeń zdrowotnych. Ambicją naszą jest promocja zdrowia osób, rodzin, społeczności lokalnej, poprzez udzielanie szerokiego zakresu wysokiej jakości świadczeń prewencyjnych, leczniczych

i opiekuńczych realizowanych przez wysoko wykwalifikowaną i umotywowaną kadrę.